Webinar on "Mekong in the 2020s: A Game of Thrones?"

Webinar on "Mekong in the 2020s: A Game of Thrones?"

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 Sep 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 Dec 2022

| 8,161 view

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (ISC) จัดการเสวนาหัวข้อ “Mekong in the 2020s: A Game of Thrones?” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ทางแอปพลิเคชัน Zoom

Documents

SummaryReport_Mekong_in_the_2020s.pdf