กว่าจะมาเป็นประชาคมอาเซียน | ฐากูร พานิช

กว่าจะมาเป็นประชาคมอาเซียน | ฐากูร พานิช

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 Nov 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 Dec 2022

| 8,236 view
Cover_กว่าจะมาเป็นประชาคมอาเซียน

เอกสารศึกษา (Study Paper)

กว่าจะมาเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN's Arduous Journey)

ฐากูร พานิช | Thakur Phanit

ISBN 978-616-341-104-4

(Download .pdf below)

บทคัดย่อ

อาเซียนก่อตั้งขึ้นท่ามกลางกระแสความร่วมมือในภูมิภาคในทศวรรษ 1960 แต่จะมาเป็นประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน อาเซียนได้ผ่านหนทางอันยากลำบาก โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญ แม้ว่าการก่อตั้งอาเซียนในปี ค.ศ. 1967 จะเกิดขึ้นจากเหตุผลที่ต่างกันของประเทศสมาชิกทั้ง 5 ประเทศ แต่ตัวเร่งให้เกิดความร่วมมือที่สำคัญคือผลกระทบจากสงครามอินโดจีนครั้งที่ 2 (สงครามเวียดนาม) อย่างไรก็ดี อาเซียนเพิ่งเริ่มมีกลไกและกำหนดกรอบและสาขาความร่วมมือ รวมทั้งได้ดำเนินการอย่างจริงจัง หลังจากการประชุมสุดยอดครั้งแรกที่บาหลีเมื่อปี ค.ศ. 1976 พัฒนาการสำคัญต่อมาของอาเซียนคือการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ที่นำไปสู่การบูรณาการด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่กว้างขวางขึ้น และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเวียดนาม สำหรับก้าวต่อไปของอาเซียน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการกับปัญหาภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจและปัญหาภายในระหว่างประเทศสมาชิกรวมทั้งเรื่องการขยายสมาชิกสภาพที่ยังค้างคาอยู่

คำสำคัญ: อาเซียน; ความร่วมมือในภูมิภาค; การรวมกลุ่มทางภูมิภาค

Abstract

ASEAN's journey from its formation as a regional organization, amidst regionalism trend in the 1960s, to the present ASEAN Community, is a long and arduous one. Bilateral conflicts among most of potential members were the main obstacles in its path. But the Second Indochina War (Vietnam War) provided the impetus for regional cooperation, which proceeded cautiously in the first decade. After the First Summit in Bali in 1976, ASEAN became visibly more active, having put in place cooperation mechanism and identified areas of works. Subsequent milestones in the progress of ASEAN cooperation include the formation of the AFTA and the Vietnamese membership. ASEAN continues to take slow but steady steps. The adoption of the ASEAN Charter in 2007 and the Kuala Lumpur Declaration on The Establishment of The ASEAN Community in 2015 are recent important milestones which highlight ASEAN’s achievement and the way forward. Challenges in the years ahead will test the ability of ASEAN as a grouping in dealing with such important issues as geopolitical competition among the major powers, as well as internal questions among its members and pending membership enlargement.

Keywords: ASEAN; Regionalism; Regional Integration

Documents

กว่าจะมาเป็นประชาคมอาเซียน_(ฐากูร).pdf