วันที่นำเข้าข้อมูล 1 Jan 1970

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 Jan 1970

| 1,856 view

logo_ISC-2_text-centered

The Government Complex
(Building B, 8th Floor),
Chaengwatthana Road,
Bangkok 10210, Thailand
 
ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

Tel : +662 203 5000 ext. 45120
 
To locate our office at the Government Complext Building B, please use the elevator which marks "E1" to the 8th Floor.
ในการเดินทางมายังสำนักงานของ ISC ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี กรุณาใช้ลิฟท์หมายเลข "E1" และมายังชั้น 8