การวิเทโศบายของไทย ปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ ถึง ๒๔๙๕ | กนต์ธีร์ ศุภมงคล

การวิเทโศบายของไทย ปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ ถึง ๒๔๙๕ | กนต์ธีร์ ศุภมงคล

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 Mar 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 Aug 2023

| 3,549 view
Cover_การวิเทโศบายของไทย

หนังสือ

การวิเทโศบายของไทย ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ ถึง ๒๔๙๕

กนต์ธีร์ ศุภมงคล

กุมภาพันธ์ 2566

ISBN 978-616-341-125-9

(Download .pdf below)

"การดำเนินวิเทโศบายของไทยพยายามเจริญรอยสายกลางเสมอมา ไทยไม่อยากจะเข้าร่วมในการขัดแย้งระหว่างประเทศที่อุบัติขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะระหว่างมหาอำนาจ แต่ก็ไม่วายที่เหตุการณ์ภายนอกบังคับให้ต้องเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อความปลอดภัยและผาสุกของประเทศไทย รัฐบาลจำเป็นต้องออกนอกทางไปบ้าง แล้วเราก็กระเสือกกระสนหันกลับมาหาสายกลาง แล้วก็มีเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกบังคับให้จำต้องเปลี่ยนวิถีทางอีก"

ส่วนหนึ่งจาก "คำนำ" ในการพิมพ์ครั้งแรก (หน้า 19)

Documents

การวิเทโศบายของไทย_(ศ.ดร._กนต์ธีร์).pdf