ประวัติการทูตของไทย | พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

ประวัติการทูตของไทย | พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 Nov 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 Dec 2022

| 11,277 view
Cover_ประวัติการทูตของไทย

 

หนังสือ

ประวัติการทูตของไทย
A History of Thai Diplomacy

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ | Prince Wan Waithayakon

ISBN 978-616-341-101-3

(Download .pdf below)

"...ถ้าพิจารณาดูประวัติศาสตร์ของไทย จะเห็นว่า ไทยเป็นชาตินักรบตั้งแต่เดิมมา พร้อมอยู่เสมอที่จะป้องกันเอกราชของชาติด้วยการเสียสละเลือดเนื้อ และนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมทางทูตเป็นเครื่องประกอบการดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศให้ลุล่วงอุปสรรคอันเป็นภัยต่อเอกราชของชาติได้"
 
(ส่วนหนึ่งจาก "คำเบิกความ" หน้า 14)

Documents

ประวัติการทูตของไทย_(พระองค์วรรณ).pdf