บันทึกงานเปิดตัวหนังสือ "Thai Diplomacy: in conversation with Tej Bunnag"

บันทึกงานเปิดตัวหนังสือ "Thai Diplomacy: in conversation with Tej Bunnag"

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 Aug 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 Dec 2022

| 2,296 view
Cover_Seminar_Report_Thai_Diplomacy

Seminar Report

บันทึกงานเปิดตัวหนังสือ "Thai Diplomacy: in conversation with Tej Bunnag" 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

ISBN 978-616-341-117-4

(Download .pdf below)

 

 

"หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่งานวิชาการ ไม่ใช่บันทึกความทรงจำ ไม่ใช่การเปิดประเด็นวิพากษ์ คุณเตชเองกล่าวว่าไม่ได้เป็นความพยายามในการวิเคราะห์ เช่นนั้นแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นอะไรและให้อะไรแก่เรา ผมคิดว่า ความสำคัญของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การให้ perspective เกี่ยวกับการต่างประเทศไทย คำนี้ ภาษาทางจิตรกรรมแปลกันว่า "ทัศนมิติ" เมื่อใช้กับภาพวาดหมายถึงการพาเราไปสู่การเห็นมุมกว้าง ทางแคบ ลงลึก มองไกล ด้านหน้า เบื้องหลัง หรือระยะสั้น ระยะยาว ผมคิดว่าเราพบทั้งหมดนี้ในหนังสือเล่มนี้เช่นกัน"

 

-----

อ่านหนังสือ Thai Diplomacy: in conversation with Tej Bunnag ได้ ที่นี่

Documents

Seminar_Report_Thai_Diplomacy.pdf