Career Announcement

Career Announcement

Career Announcement

ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการทั่วไป

30 Mar 2021

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ

14 Oct 2020

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ

29 Sep 2020